Hyresvillkor

Öppna i separat fönster >>>

§ 1 Bokningsavgiften (delbetalning) skall vara uthyraren tillhanda senast 3 dagar om hyrestagaren i varukorgen valt ”Banköverföring” som betalningsalternativ. Vid utebliven deposition förbehåller uthyraren sig rätten att hyra ut objektet till annan intressent utan att kontakta Er och bokningen annuleras därmed. Genom erläggande av depositionsavgift godkänner hyrestagaren detta hyresavtal.

§ 2  Hyrestagaren förbinder sig att ej, utan tillstånd, nyttja lägenheten för fler boende än antalet bäddar. Undantag kan göras för små barn som delar säng med förälder, meddela isf uthyraren.

§ 3  Hyresavtalet upphör att gälla vid hyrestidens slut (avresedatum). Hyresgästen skall då avflytta utan uppmaning.

§ 4   Hyrestagaren får ej upplåta eller överlåta hyresrätten.

§ 5 Hyrestagaren skall väl vårda och akta den upplåtna egendomen. Skulle skada inträffa, svarar hyrestagaren för detta, såvida han inte kan visa att han, eller någon han svarar för, inte är vållande till skadan. Uppkomna skador på inventarier ersättes av hyrestagaren.

§ 6 Hyrestagaren förbinder sig att under vistelsen sortera avfall enligt anvisning vid fastighetens sopsorteringsplats. Om hyresgästen inte följer anvisningarna äger hyresvärden rätt att tilläggsfakturera en sorteringsavgift om 500 kr efter att hyresgästen avflyttat.

§ 7 Vid avflyttning svarar hyrestagaren för att lägenheten är noggrant städad och i övrigt återställd i det skick den befanns vid inflyttning, om ej annat avtalats. Vid utebliven eller ofullständig städning förbinder sig hyrestagaren att betala en ersättning om 1.000 kr. Hyrestagaren skall kontakta uthyraren innan avresa för gemensam besiktning. Borttappad nyckel debiteras med 500 kr (nytt lås).

§ 8  För allas välbefinnande förbinder sig både Hyrestagaren & Uthyraren att visa god hänsyn mot övriga boende i samma hus samt mot omgivande villaägare avseende ljudvolym och allmän ordning inom/utomhus. Ingen hög ljudnivå eft. kl. 22:00.

Avbokning

1. Vad händer om jag vill avboka?

Vid avbokning tidigare än 30 dagar före avtalad ankomst återbetalas inbetalt belopp minus en avbokningsavgift om 2000 kr. Om avbokning sker 30 dagar eller senare före avtalad ankomst återbetalas ej erlagt hyresbelopp om inte anledning till avbokningen är i enlighet med punkt 2. Om hyresvärden med kort varsel lyckas hyra ut lägenheten till annan återbetalas ett belopp som motsvarar den nya hyresgästens hyra med ett avdrag på 1000 kr.

2. Om det händer mig något?

Trots allt kan en ej förutsägbar händelse inträffa. Sker detta efter att bokning och betalning genomförts, där det innebär att det inte är rimligt att begära att Ni ska stå fast vid Er bokning, exempelvis:

  • Dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art, som drabbat Er själva (make, maka, sambo, era eller deras barn, syskon eller medresenär).
  • Att det inträffar någon annan allvarlig händelse såsom omfattande eldsvåda eller översvämning i fast egendom.

Corona

  • Om FHM och regering avråder personer att resa till Gotland eller att du eller någon av dina medresenärer har bekräftats med pågående smitta av Covid-19 kan du vid mindre än 30 dagar före ankomst välja att boka om (till senare datum eller till påföljande säsong).
  • Har slutbetalning genomförts återbetalas 70% av den totala hyreskostnaden.

Skäl för avbokning i fall som ovan måste kunna styrkas med intyg från t.ex. läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyget ska vara oss tillhanda så snart som möjligt, helst inom en vecka från avbokningsdagen. I ett sådant fall återbetalas alltså hyreskostnaden minus bokningsavgiften (30%).

OBS. Hyrestagaren godkänner dessa villkor i samband med betalning i kassan.